Historie

HISTORIE STATKU

1654 – Berní rula – první dochovaná písemná zmínka o hospodaření na této usedlosti s podrobným soupisem hospodářských zvířat. Zmiňuje se tu jeden z našich předků, Pavel Daniš, usedlý na třiceti čtyřech stryších polí. (Strych = staročeská měrná jednotka půdy). Zajímavé je, že příjmení Daneš (Daniš) dodnes starousedlíci používají a statku se vždy říkalo a říká „U Danšů“ a naší rodině po chalupě Danšovi. Dokonce ještě, když se rodiče brali, mamka nevěděla, že táta se píše Ciboch.

Z Berní ruly lze dále vyčíst: Ve Vrcovicích žilo roku 1654 devět „osedlých“ (s rodinami). Pavel Daniš měl polnosti v celkové výměře 30 strychů, z toho ozimy osíval devět strychů, jařem pak osm strychů. Choval čtyři voly, čtyři krávy, tři jalovice a dvě svině. Dalších porostlin (např. louky) měl pod dva a půl strychu.

Vrcovice tehdy náležely do brložského velkostatku, takže Pavel Daniš byl v tu dobu poddaným paní Alžběty Deymové (roz. Vratislavové z Mitrovic), manželky Mikuláše Deyma ze Stříteže.

1848 zrušení povinnosti robotovat. Ve Vrcovicích tuto významnou událost připomíná památník na místě zvaném Lipice.

1942 dne 17. dubna dle nařízení správy Protektorátu Čechy a Morava došlo k vyvlastnění statku Boženě Cibochové.

1946 dne 7. února byl dle ustanovení prezidenta republiky statek rodině Cibochově navrácen.

1957 dne 2. května Československý stát, respektive ONV Písek, přijal bezplatnou nabídku majetku Josefem Cibochem (po roce 1989 uznáno jako nucené darování).

1992 započato postupné navracení majetku (tzv. restituce). Tento proces dosud neskončil.

2010 v srpnu první vlastní vyrobený VRCOVÁČEK